loading
close menu

ຂ່າວສານ

ຂໍ້ກຳນົດພື້ນຖານໃນການຍ້າຍສັດລ້ຽງ

ຂໍ້ກຳນົດພື້ນຖານໃນການຍ້າຍສັດລ້ຽງ

7750

ເມື່ອມີການເປີດກວ້າງເສັ້ນທາງໃນການເດີນທາງນັບມື້ນັບຫຼາຍ ຈຶ່ງໄດ້ມີການຮ້ອງຂໍການຍົກຍ້າຍສັດລ້ຽງຂຶ້ນ.

ເມື່ອມີການເປີດກວ້າງເສັ້ນທາງໃນການເດີນທາງນັບມື້ນັບຫຼາຍ ຈຶ່ງໄດ້ມີການຮ້ອງຂໍການຍົກຍ້າຍສັດລ້ຽງຂຶ້ນ.

  • ຝັງເລກລະຫັດປະຈຳໂຕສັດ
  • ສັກວັກຊີນກັນຫວໍ້
  •  ສັກວັກຊີນພະຍາດລວມໃຫ້ກັບໝາ ແລະ ແມວ
ຫາກສັດລ້ຽງຂອງທ່ານຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຝັງເລກລະຫັດປະຈຳໂຕສັດ ແລະ ວັກຊີນປ້ອງກັນພະຍາດຊະນິດຕ່າງໆ ນີ້ແມ່ນຊ່ວງເວລາຂັ້ນຕ່ຳທີ່ທ່ານຄວນພິຈາລະນາກ່ອນທີ່ສັດລ້ຽງຂອງທ່ານຈະເຂົ້າສູ່ປະເທດປາຍທາງ:
  • ສະຫະລາຊະອານາຈັກ ແລະ ສະຫະພາບເອີຣົບ – 90 ວັນ
  •  ສະຫະລັດອາເມລິກາ – 30 ວັນ
  • ປະເທດສິງກະໂປ – 6 ເດືອນ
  •  ປະເທດໄຕ້ຫວັນ – 180 ວັນ
  • ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ – 180 ວັນ
ຫຼາຍໆປະເທດປະຕິບັດຕາມຂະບວນການທີ່ກຳນົດ ໂດຍມີການກຳນົດເວລາທີ່ເຂັ້ມງວດເຊັ່ນ:ຂັ້ນຕອນໃນການເຂົ້າປະເທດຍີ່ປຸ່ນຈາກປະເທດຫວຽດນາມ/ລາວ:
ຂໍ້ກຳນົດພື້ນຖານໃນການຍ້າຍສັດລ້ຽງ
ຂໍ້ກຳນົດພື້ນຖານໃນການຍ້າຍສັດລ້ຽງ

ຢ່າລັງເລທີ່ຈະຈອງການຮັບຄຳປຶກສາໃຫ້ກັບສັດລ້ຽງຂອງທ່ານໃນຕອນນີ້ເລີຍ.