loading
close menu

ກ່ຽວກັບພວກເຮົາ

Bệnh Viện Thú Y Quốc Tế
432

ກ່ຽວກັບພວກເຮົາ 

animal doctors international

ຕັ້ງຢູ່ໃຈກາງເມືອງ ທີ່ບ້ານບຶງຂະຫຍອງ ເມືອງສີສັດຕະນາກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ອົງການການແພດສາກົນພະຍາຍາມສະໜອງຢາ ແລະ ສັດຕະວະແພດຜູ້ທີ່ມີຄວາມຊ່ຽວຊານແລະ ຄວາມຊຳນານທີ່ສູງເພື່ອປິ່ນປົວສັດລ້ຽງທັງມົດໃນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ຈາກການຮັບປະກັນກັບຄວາມສອດຄ່ອງຕາມຕະຖານສາກົນ, ການຊອກຫາໃບສັ່ງແພດຈາກຜູ້ຊ່ຽວຊານຈາກທົ່ວໂລກ ແລະ ການເດີນທາງໃນທົ່ວປະເທດທີມງານຂອງພວກເຮົາເຮັດວຽກແບບບໍ່ຮູ້ຈັກເມື່ອຍເພື່ອຕອບສະໜອງຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າພວກເຮົາໃນທຸກວິທີທາງທີ່ສາມາດເປັນໄປໄດ້

ພວກເຮົາແມ່ນມີຄວາມພູມໃຈທີ່ໄດ້ມີໂອກາດເຮັດວຽກຮ່ວມກັບລູກຄ້າທີ່ໜ້າຮັກ ແລະ ເຈົ້າຂອງທີ່ໃຈດີຂອງສັດລ້ຽງ ເພື່ອສືບຕໍ່ສະໜັບສະໜູນໃຫ້ຊີວິດທີ່ຍາວນານ,ຫ້າວຫັນແລະສຸຂະພາບແຂງແຮງ

ກ່ຽວກັບພວກເຮົາ
786
773