loading
close menu

ກ່ຽວກັບພວກເຮົາ

Bệnh Viện Thú Y Quốc Tế
432

ຄວາມ​ແຕກ​ຕ່າງ

ຢາກຮູ້ວ່າແມ່ນຫຍັງທີ່ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາພິເສດບໍ?

Animal Doctors International ພວກເຮົາຈະຫາວິທີຕ່າງໆເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຢ້ຽມຢາມຂອງທ່ານມີຄວາມສຸກເທົ່າທີ່ຈະເປັນໄປໄດ້

ບາງສີ່ງເຫົ່ລານີ້ຈະເປັນທີ່ຮູ້ຈັກຂອງລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາ ແຕ່ວ່າຫລາຍໆສີ່ງທີ່ເກີດຂື້ນ”ຢູ່ເບື້ອງຫລັງ” ແລະທ່ານອາດຈະບໍ່ສັງເກດເຫັນ ໃນນີ້ພວກເຮົາຈະໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບສີ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົແຕກຕ່າງ

ຄວາມ​ແຕກ​ຕ່າງ
968
1119

ການສັກວັກຊີນປ້ອງກັນພະຍາດໃຫ້ເໝາະກັບສັດລ້ຽງຂອງທ່ານ ພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ເຮັດທຸລະກິດການຂາຍຢາວັກຊີນ ເປົ້າໝາຍໃນການດຳເນີນງານຂອງເຮົາຄືການຮັກສາສັດລ້ຽງຂອງທ່ານຈາກພະຍາດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງແລະພວກເຮົາຈະບໍ່ໃຫ້ການສັກຢາວັກຊີນຖ້າບໍ່ຈຳເປັນ

ຢາທີ່ປອດໄພແລະມີປະສິດທິພາບສູງສຸດທີ່ມີ ຜ່ານການຄົ້ນຄົ້ວສືກສາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ມີການຮ່ວມມືກັບຜູ້ນຳໃນອຸດສາຫະກຳ ແລະ ຄົ້ນຄົ້ວ ໃນປັດຈຸບັນພວກເຮົາມີທາງເລືອກທີ່ປອດໄພແລະມີປະສິດທິຜົນທີ່ສຸດສຳລັບສັດລ້ຽງຂອງທ່ານ

ນີ້ຄື”ເຫດຜົນວ່າເປັນຫຍັງ” ພວກເຮົາວ່າລູກຄ້າ,ພະນັກງານແລະຄູ່ຮ່ວມງານຂອງພວກເຮົາ ຕ້ອງເຂົ້າໃຈເປັນຫຍັງພວກເຮົາເຊື່ອໝັ້ນໃນສີ່ງທີ່ພວກເຮົາເຊື່ອ ເມື່ອຜູ້ຄົນພັບເຫັນສີ່ງທີ່ພວກເຂົາເຊື່ອຖືເຊີ່ງກັນແລະກັນ ການຮ່ວມມືເຫົ່ລານັ້ນມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ບໍ່ມີທີ່ສີ້ນສຸດ

ຫ້ອງການຜ່າຕັດ ພວກເຮົາປະຕິບັການຜ່າຕັດໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ສະອາດໂດຍບໍ່ມີສີ່ງລົບກວນແລະເຕັມໄປດ້ວຍອຸປະກອນການແພດແລະເຕັກໂນໂລຊີທີ່ສຳຄັນ

ເປີດຄລີນີກທຸກໆມື້ ພວກເຮົາໃຫ້ບໍລິການຢ່າງເຕັມທີ່ໃນທຸກໆມື້ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ລູກຄ້າແລະສັດລ້ຽງຂອງພວກທ່ານໃນເວລາທີ່ພວກທ່ານອອກໄປເຮັດວຽກນອກ

ຮອຍຍີ້ມ ພະນັກງານຂອງພວກເຮົາມີຄວາມດີໃຈແລະສຸພາບຮຽບຮ້ອຍໃຫ້ກັບລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາທີ່ນ່າຮັກທຸກທ່ານ

ເປີດຄລີນີກ ລູກຄ້າຫລືແຂກທຸກຄົນແມ່ນໄດ້ສະເໜີໃຫ້ມີການມາຢ້ຽມຢາມສະຖານທີ່ຂອງພວກເຮົາ

ມີຄວາມສະອາດແລະເປີດຫ້ອງລໍຖ້າການກວດຮັກສາ ພວກເຮົາຕ້ອງການສະຖານທີ່ໆອົບອຸ່ນແລະອຳນວຍຄວາມສະດວກເພື່ອຊ່ວຍຫລຸດຜ່ອນຄວາມຕືງຄຽດຂອງຄົນເຈັບແລະເຈົ້າຂອງ

ຄລີນີກຂອງພວກເຮົາມີສະພາບແວດລ້ອມທີ່ດີ Animal Doctors ພະຍາຍາມຢ່າງໜັກທີ່ຈະບໍ່ເຮັດໃຫ້ “ຄືກັບສະພາບແວດລ້ອມຂອງຄລີນີກອື່ນ” ພວກເຮົາຢາກເຮັດໃຫ້ສະພາບແວດລ້ອມມີຄວາມຮູ້ສືກອົບອຸ່ນແລະການຕ້ອນຮັບທີ່ດີເທົ່າທີ່ຈະເຮັດໄດ້ເພື່ອຮັກສາສັດລ້ຽງໃຫ້ສະຫງົບໃນເວລາທີ່ພວກເຂົາລໍຖ້າ

ລູກຄ້າທີ່ສຳຄັນ ພວກເຮົາສາມາດເຮັດໄດ້ເທົ່າທີ່ລູກຄ້າຈະອະນຸຍາດໃຫ້ພວກເຮົາເຮັດ ໂຊກດີລູກຄ້າ Animal Doctors ຮັກສາຄວາມສຳພັນກັບສັດລ້ຽງຂອງພວກທ່ານແລະຢາຄຸ້ມກັນທີ່ມີຄຸນຄ່າ

ຄົນເຈັບທີ່ສຳຄັນ ສີ່ງຕອບແທນຂອງການເຮັດໃຫ້ສັດລ້ຽງມີຄວາມຮູ້ສືກດີຂື້ນແລະມີອາຍຸຍືນຍາວແມ່ນເປັນຄວາມຍອດຍ່ຽມຫລາຍ ພວກເຮົາມີຄວາມມ່ວນຊື່ນຫລາຍທີ່ໄດ້ເຮັດວຽກກັບຄົນໄຂ້ໃນແຕ່ລະມື້

ການບໍລິການລູກຄ້າທີ່ເປັນລະບົບແລະເປັນມິດ ພວກເຮົາຮູ້ວ່າພະນັກງານຕ້ອນຮັບຂອງພວກເຮົາແມ່ນສີ່ງທີ່ສຳຄັນໃນການສ້າງຄວາມສຳພັນທີ່ມີປະສິດທິພາບກັບລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາ

ການຕ້ອນຮັບແບບເລື່ອນລອຍ ພວກເຮົາຮູ້ວ່າລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາມີຕາຕະລາງນັດພົບ ພວກເຮົາຍິນດີຕອບຮັບການເລື່ອນເວລານັດພົບກ່ອນແລະການມາຮັບສັດລ້ຽງຊ້າ,ການດູແລສັດລ້ຽງຂອງທ່ານໃນຂະນະທີ່ພວກເຂົາລໍຖ້າ

ໃຊ້ເອກກະສານໃນການບັນທືກຂໍ້ມູນໜຫ້ອຍທີ່ສຸດ ການບັນທືກຂອງພວກເຮົາຖືກບັນທືກເຂົ້າໄປໃນລະບົບຊອບແວທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ການໂອນຖ່າຍແລະບັນທືກຂໍ້ມູນງ່າຍ ອີເມລ,ຊອກຫາຂໍ້ມູນ,ແລະອື່ນໆ ພວກເຮົາໄດ້ສຳຮອງລະບົບຂອງພວກເຮົາທຸກໆມື້ເພື່ອຮັກສາບັນທືກໃຫ້ປອດໄພ

ສຳເລັດການບໍລິການໃນຫ້ອງທົດລອງພາຍໃນແລະພາຍນອກ ພວກເຮົານຳໃຊ້ຫ້ອງທົດລອງທີ່ມີມາດຕະຖານສາກົນທີ່ສົມບູນແບບເພື່ອຈັດການບໍລິການທຸກປະເພດ ເມື່ອພວກເຮົາຕ້ອງການເຮັດບາງສີ່ງທີ່ມັນໄວກ່ວານີ້ ພວກເຮົາຈະມີອຸປະກອນຫ້ອງທົດລອງຢູ່ໃນຫ້ອງການໃນການທົດລອງ

ການສື່ສານກັບລູກຄ້າທີ່ດີເລີດ ນີ້ແມ່ນໜື່ງບັນດາຄຸນລັກສະນະທີ່ສຳຄັນທີ່ພວກເຮົາເຫັນຄຸນຄ່າຂອງພະນັກງານຂອງພວກເຮົາ ພວກເຮົາບໍ່ສາມາດໃຫ້ການດູແລທີ່ດີຖ້າພວກເຮົາບໍ່ສາມາດສື່ສານຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ

ການຮ່ສມມືກັບສັດຕະວະແພດ ພວກເຮົາຂໍໃຫ້ສັດຕະວະແພດຂອງພວກເຮົາກວດເບີ່ງ egos
ຢູ່ຫ້ອງຂ້າງໆ ພວກເຮົາດຳເນີນການຄືກັບທີມງານແລະພວກເຮົາປືກສາຫາລືກັນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງກ່ຽວກັບກໍລະນີຕ່າງໆຢ່າງເປີດເຜີຍແລະຊື່ສັດເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ລະອຽດ

ການຝືກງານ ພວກເຮົາຈະຝືກອົບຮົມໃຫ້ກັບນັກຮຽນສັດຕະວະແພດທີ່ຕ້ອງການຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມກ່ຽກັບຢາຮັກສາສັດ

Microchipping ພວກເຮົາລົງທະບຽນຄົນເຈັບທຸກຄົນທີ່ໄດ້ຮັບ microchip ໂດຍ Animal Doctors ຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເພື່ອໃຫ້ສັດລ້ຽງສາມາດພົບໄດ້ຖ້າເຄີຍສູນເສຍ

ຜູ້ປະກອບການໂທລະພາບແລະສື່ມວນຊົນ ນັກສັດຕະວະແພດຂອງພວກເຮົາແມ່ນຊັບພະຍາກອນດ້ານການແພດສຳລັບສື່ມວນຊົນທ້ອງຖີ່ນແລະຖືກຂໍໃຫ້ສະໜອງຂໍ້ມູນແລະແຫລ່ງຂໍ້ມູນສຳລັບໂຄງການຕ່າງໆ

ການບໍລິການລູກຄ້າແມ່ນມາເປັນອັນດັບ1 ການກວດດູແດ່ທາງການແພດທີ່ດີເລີດແມ່ນສຳຄັນທີ່ສຸດ ແຕ່ພວກເຮົາຮັບຮູ້ວ່າພວກເຮົາບໍ່ສາມາດເຮັດຫຍັງໄດ້ໂດຍປາສະຈາກທາງການແພດ ຖ້າພວກເຮົາບໍ່ໃສ່ໃຈລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາ ການຊ່ວຍເຫລືອລູກຄ້າເອົາສັດລ້ຽງຂອງພວກທ່ານຂື້ນລົດຊ່ວຍ ການທີ່ລູກຄ້າວາງຢາໄວ້ທີ່ເຮືອນຂອງລູກຄ້າ ຫລື ໄປໃຫ້ໄກກ່ວານັ້ນດ້ວຍວິທີອື່ນໃດຄືສີ່ງທີ່ພວກເຮົາປະຕິບັດທັງໝົດ

ການດູແລທີ່ຮັດກຸມ ຕ້ອງການໃຫ້ພວກເຮົາດູແລເອົາໃຈໃສ່ສັດລ້ຽງຂອງທ່ານ ຊື່ງແຕກຕ່າງຈາກການຮັກສາມະນຸດພວກເຮົາມຸ່ງເນັ້ນໄປທີ່ຄົນໄຂ້ທັງໝົດຫລາຍກ່ວາຄວາມຊ່ຽວຊານສະເພາະຂອງແຕ່ລະຄົນ

ການສືກສາລູກຄ້າ ພວກເຮົາຕ້ອງການໃຫ້ລູກຄ້າເຂົ້າໃຈບັນຫາແລະວິທີແກ້ໄຂ ພວກເຮົາແມ່ນສັດຕະວະແພດ ແຕ່ພວກເຮົາທຸກຄົນລ້ວນແຕ່ມີຫົວໃຈເປັນຄູສອນ

ທ່ານຢາກສືກສາບໍ? ບໍ່ມີປັນຫາ ພວກເຮົາຈະສອນທ່ານເອງ ການຕັດເລັບ,ການອານາໄມປາກ,ວັດລະດັບທາດນ້ຳຕານ ພວກເຮົາທຸກຄົນມີຄວາມຮູ້ແລະພະນັກງານພ້ອມທີ່ຈະຊ່ວຍດູແລສັດລ້ຽງຂອງທ່ານ

ສັດລ້ຽງເປັນຄືຄອບຄົວ ພວກເຮົາໃຫ້ຄວາມສຳຄັນກັບບົດບາດຂອງສັດລ້ຽງໃນຄອບຄົວຂອງທ່ານ ພວກເຮົາປະຕິບັດເໝືອນດັ່ງກັບວ່າພວກເຂົາເປັນລູກຂອງທ່ານແລະພວກເຮົາຮັບຮູ້ເຖີງຄວາມຜູກພັນທີ່ລູກຄ້າມີຕໍ່ສັດລ້ຽງຂອງພວກທ່ານ

ສັດປະເພດອື່ນ Animal Doctors ພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ຈຳກັດທີ່ຈະຮັກສາສັດລ້ຽງທີ່ເປັນໝາຫລືແມວ ພວກເຮົາຍັງຍິນດີທີ່ຈະຮັກສານົກແລະສັດລ້ຽງປະເພດອື່ນອີກດ້ວຍ

ການຜ່າຕັດສຸກເສີນ ພວກເຮົາຈະເຮັດໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າສັດລ້ຽງທຸກໆຕົວໄດ້ຮັບການດູແລສະເໝີ ເຖີງແມ້ຈະໝາຍຄວາມວ່າພວກເຮົາຈະໃຊ້ເວລາເປັນຊົ່ວໂມງເພື່ອທຳການຊ່ວຍເຫລືອກໍລະນີສຸກເສີນໃດໆ