loading
close menu

ຂ່າວສານ

ຂໍ້ກຳນົດພື້ນຖານໃນການຍ້າຍສັດລ້ຽງ
ຂໍ້ກຳນົດພື້ນຖານໃນການຍ້າຍສັດລ້ຽງ
02.06.2021

Pet Travel

ຂໍ້ກຳນົດພື້ນຖານໃນການຍ້າຍສັດລ້ຽງ

ຂໍ້ກຳນົດພື້ນຖານໃນການຍ້າຍສັດລ້ຽງ ເມື່ອມີການເປີດກວ້າງເສັ້ນທາງໃນການເດີນທາງນັບມື້ນັບຫຼາຍ ຈຶ່ງໄດ້ມີການຮ້ອງຂໍການຍົກຍ້າຍສັດລ້ຽງຂຶ້ນ. ເມື່ອມີການເປີດກວ້າງເສັ້ນທາງໃນການເດີນທາງນັບມື້ນັບຫຼາຍ ຈຶ່ງໄດ້ມີການຮ້ອງຂໍການຍົກຍ້າຍສັດລ້ຽງຂຶ້ນ. ຝັງເລກລະຫັດປະຈຳໂຕສັດ ສັກວັກຊີນກັນຫວໍ້  ສັກວັກຊີນພະຍາດລວມໃຫ້ກັບໝາ ແລະ ແມວ ຫາກສັດລ້ຽງຂອງທ່ານຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຝັງເລກລະຫັດປະຈຳໂຕສັດ ແລະ ວັກຊີນປ້ອງກັນພະຍາດຊະນິດຕ່າງໆ ນີ້ແມ່ນຊ່ວງເວລາຂັ້ນຕ່ຳທີ່ທ່ານຄວນພິຈາລະນາກ່ອນທີ່ສັດລ້ຽງຂອງທ່ານຈະເຂົ້າສູ່ປະເທດປາຍທາງ: ສະຫະລາຊະອານາຈັກ ແລະ ສະຫະພາບເອີຣົບ – 90 ວັນ  ສະຫະລັດອາເມລິກາ – 30 ວັນ ປະເທດສິງກະໂປ – 6 ເດືອນ  ປະເທດໄຕ້ຫວັນ – 180 ວັນ ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ – 180 ວັນ ຫຼາຍໆປະເທດປະຕິບັດຕາມຂະບວນການທີ່ກຳນົດ ໂດຍມີການກຳນົດເວລາທີ່ເຂັ້ມງວດເຊັ່ນ:ຂັ້ນຕອນໃນການເຂົ້າປະເທດຍີ່ປຸ່ນຈາກປະເທດຫວຽດນາມ/ລາວ: ຢ່າລັງເລທີ່ຈະຈອງການຮັບຄຳປຶກສາໃຫ້ກັບສັດລ້ຽງຂອງທ່ານໃນຕອນນີ້ເລີຍ.

Choose your new puppy or kitten
03.05.2021

General

Choose your new puppy or kitten

ວິທີການເລືອກນ້ອງໝາ/ນ້ອງແມວໂຕໃໝ່ຂອງທ່ານ ຫາກທ່ານໄດ້ຕັດສິນໃຈທີ່ຈະຮັບສະມາຊິກ 4 ຂາຕົວໃໝ່ເຂົ້າມາໃນຄອບຄົວ, ສິ່ງສຳຄັນຄືຕ້ອງເລືອກຢ່າງຮອບຄອບ. ມີນ້ອງໝານ້ອງແມວຫຼາຍຮ້ອຍຕົວທີ່ກຳລັງຕ້ອງການທີ່ຢູ່ທີ່ເປັນຫຼັກແຫຼ່ງກັບຄອບຄົວທີ່ອົບອຸ່ນ ຊຶ່ງປະຈຸບັນໄດ້ຮັບການດູແລຈາກມູນນິທິດຸແລສັດຈອນຈັດ. ສັດລ້ຽງສາຍພັນປະສົມ ແລະ ສາຍພັນລາດຈະມີປັນຫາສຸຂະພາບນ້ອຍກວ່າສາຍພັນແທ້ ເນື່ອງຈາກມີການປັບຕົວເຂົ້າກັບສະພາບແວດລ້ອມໄດ້ດີ ຈຶ່ງເປັນເຫດຜົນວ່າເປັນຫຍັງເຮົາຈຶ່ງແນະນຳໃຫ້ຮັບມາລ້ຽງຈາກມູນນິທິດີກວ່າຈາກຮ້ານຂາຍສັດລ້ຽງ. ມູນນິທິໃນທ້ອງຖິ່ນເຫຼົ່ານີ້ສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານພົບກັບເພື່ອນໃໝ່ທີ່ສົມບູນແບບ. LAOS: Rescue House Luang Prabang: https://www.facebook.com/rescuehouselpbຫາກທ່ານຍັງຄົງຕັດສິນໃຈວ່າຈະຊື້ສັດລ້ຽງຈາກຜູ້ເພາະພັນ, ສິ່ງສຳຄັນຄືຕ້ອງຮູ້ບາງສິ່ງເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າສັດລ້ຽງຂອງທ່ານຈະມີສຸຂະພາບດີ ແລະ ມີຄວາມສຸກ ແລະ ການປະສົມພັນນັ້ນຖືກຕ້ອງຕາມຈັນຍາບັນ. ທ່ານຄວນຂໍເບິ່ງພໍ່ແມ່ພັນຂອງນ້ອງໝາຫຼືນ້ອງແມວສະເໝີ, ພວກເຂົາຕ້ອງຢູ່ກັບແມ່ຢ່າງນ້ອຍ 7-8 ອາທິດເພື່ອໃຫ້ມີການເຕີບໂຕ ແລະ ພັດທະນາການທາງຈິດໃຈທີ່ເໝາະສົມ. ດັ່ງນັ້ນ ທ່ານບໍ່ຄວນພາສັດລ້ຽງຕົວໃໝ່ກັບບ້ານຈົນກວ່າພວກເຂົາຈະອາຍຸຄົບດັ່ງທີ່ກ່າວໄວ້. ພໍ່ແມ່ພັນຕ້ອງເປັນແນວໃດ? ພວກເຂົາມີຄວາມສຸກ ແລະ ສຸຂະພາບດີ ແລະ ມີປະຕິກິລິຍາສົນໃຈໃນໂຕທ່ານ? ບໍ່ຄວນຢູ່ຮ່ວມກັນຫຼາຍໂຕ, ໂດຍສະເພາະຫາກພວກເຂົາມາຈາກພໍ່ແມ່ພັນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ […]

Things You Need To Know About Your Puppy
29.11.2019

General

Things You Need To Know About Your Puppy

  Puppies or kittens are really gifts for them who love cuddling and have enough time to take care of them. Having a new fur member in your family quite like taking examinations: You only get through of it if […]

The Healing Power of Cat Purrs
21.11.2019

General

The Healing Power of Cat Purrs

  Besides being a companion, the feline friends also have the ability to help everyone recover and heal with their purr. Find out the healing power of cat purring through the article below.  CHARACTERISTICS OF THE CAT PURRING  Cats have […]

Why Should I Neuter My Cat?
19.11.2019

Diseases

Why Should I Neuter My Cat?

Most of the pet owner know that we should spay or neuter our cats of dogs. However, not everybody knows the reasons behind: Why should we de-sexing our pet? What is the impact on your pet’s health as well as […]

Desexing and Rabies Vaccination day for Dogs & Cats in Luang Prabang: 122 animals were saved
14.11.2019

ADI Life

Desexing and Rabies Vaccination day for Dogs & Cats in Luang Prabang: 122 animals were saved

Desexing and Rabies Vaccination day for Dogs & Cats in luang prabang: 122 animals were saved The first-ever de-sexing and rabies vaccination day in Luang Prabang! Provided by our international veterinarians and many volunteers. Within 2 months of preparing, we […]

Dog Park – Tip & Must Haves
01.11.2019

General

Dog Park – Tip & Must Haves

A dog park is a good place for exercises, socializing, relaxing and having so much fun! No matter what type of dog park you go to, knowing and following some very basic rules will help keep you and your dog […]

Your Guide To Pet Dental Care
01.11.2019

Grooming

Your Guide To Pet Dental Care

Things you need to know about your pet’s dental care, recommended by our Doctors. At Animal Doctors, you can trust that your much-loved furry friends are treated like they are one of our own, and be reassured that our Doctors […]

Top 5 Pet Toxins
01.11.2019

General

Top 5 Pet Toxins

Life would be much easier if pets could read the words “Warning!” or “Toxic!” on product labels. Then we wouldn’t have to worry when a chocolate bar or bottle of cleanser goes missing. But until your pet learns to read, […]

10 Signs Your Cat Could Be Sick
01.11.2019

, General

10 Signs Your Cat Could Be Sick

How can you tell if your cat is sick? Learn about the signs of illness in cats to be prepared when problems happen.

A Guide To Your Pet’s Body Language
01.11.2019

General

A Guide To Your Pet’s Body Language

Do you know what is your pet trying to say? Knowing how to read your pet’s body language is the key to understanding your pet. By interpreting body language, you can assess a pet’s attitude and possibly predict the next […]

Dogs Vs Cats
01.11.2019

General

Dogs Vs Cats

Should you get a dog or a cat? Time to compare! P. S: No matter you choose a dog or a cat, your decision is always awesome! After all, who doesn’t like a cuddle from a furry friend at the […]

Healthy vs Harmful Pet Foods
24.10.2019

Diet

Healthy vs Harmful Pet Foods

It’s important to always remember that some of the foods you love might be harmful to your pet. Here’s a short list for you to keep in mind and avoid unnecessary risks