loading
close menu

ຂ່າວສານ

ຂໍ້ກຳນົດພື້ນຖານໃນການຍ້າຍສັດລ້ຽງ
ຂໍ້ກຳນົດພື້ນຖານໃນການຍ້າຍສັດລ້ຽງ
02.06.2021

Pet Travel

ຂໍ້ກຳນົດພື້ນຖານໃນການຍ້າຍສັດລ້ຽງ

ຂໍ້ກຳນົດພື້ນຖານໃນການຍ້າຍສັດລ້ຽງ ເມື່ອມີການເປີດກວ້າງເສັ້ນທາງໃນການເດີນທາງນັບມື້ນັບຫຼາຍ ຈຶ່ງໄດ້ມີການຮ້ອງຂໍການຍົກຍ້າຍສັດລ້ຽງຂຶ້ນ. ເມື່ອມີການເປີດກວ້າງເສັ້ນທາງໃນການເດີນທາງນັບມື້ນັບຫຼາຍ ຈຶ່ງໄດ້ມີການຮ້ອງຂໍການຍົກຍ້າຍສັດລ້ຽງຂຶ້ນ. ຝັງເລກລະຫັດປະຈຳໂຕສັດ ສັກວັກຊີນກັນຫວໍ້  ສັກວັກຊີນພະຍາດລວມໃຫ້ກັບໝາ ແລະ ແມວ ຫາກສັດລ້ຽງຂອງທ່ານຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຝັງເລກລະຫັດປະຈຳໂຕສັດ ແລະ ວັກຊີນປ້ອງກັນພະຍາດຊະນິດຕ່າງໆ ນີ້ແມ່ນຊ່ວງເວລາຂັ້ນຕ່ຳທີ່ທ່ານຄວນພິຈາລະນາກ່ອນທີ່ສັດລ້ຽງຂອງທ່ານຈະເຂົ້າສູ່ປະເທດປາຍທາງ: ສະຫະລາຊະອານາຈັກ ແລະ ສະຫະພາບເອີຣົບ – 90 ວັນ  ສະຫະລັດອາເມລິກາ – 30 ວັນ ປະເທດສິງກະໂປ – 6 ເດືອນ  ປະເທດໄຕ້ຫວັນ – 180 ວັນ ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ – 180 ວັນ ຫຼາຍໆປະເທດປະຕິບັດຕາມຂະບວນການທີ່ກຳນົດ ໂດຍມີການກຳນົດເວລາທີ່ເຂັ້ມງວດເຊັ່ນ:ຂັ້ນຕອນໃນການເຂົ້າປະເທດຍີ່ປຸ່ນຈາກປະເທດຫວຽດນາມ/ລາວ: ຢ່າລັງເລທີ່ຈະຈອງການຮັບຄຳປຶກສາໃຫ້ກັບສັດລ້ຽງຂອງທ່ານໃນຕອນນີ້ເລີຍ.

How To Crate Train Your Dog
24.10.2019

Pet Travel

How To Crate Train Your Dog

Crate training is an essential thing to help your pet feel comfortable during a long-distance relocation. A dog or a cat who is pleasant in the travel kennel will help ease the anxiety (both your pet’s and yours) that this […]

Pet Travel Tips
15.08.2019

Pet Travel

Pet Travel Tips

So you're ready to travel the world with your pet by your side. But what do you need to prepare for your fur baby?