loading
close menu

ຂ່າວສານ

ຂໍ້ກຳນົດພື້ນຖານໃນການຍ້າຍສັດລ້ຽງ
ຂໍ້ກຳນົດພື້ນຖານໃນການຍ້າຍສັດລ້ຽງ
02.06.2021

ຂໍ້ກຳນົດພື້ນຖານໃນການຍ້າຍສັດລ້ຽງ

ຂໍ້ກຳນົດພື້ນຖານໃນການຍ້າຍສັດລ້ຽງ ເມື່ອມີການເປີດກວ້າງເສັ້ນທາງໃນການເດີນທາງນັບມື້ນັບຫຼາຍ ຈຶ່ງໄດ້ມີການຮ້ອງຂໍການຍົກຍ້າຍສັດລ້ຽງຂຶ້ນ. ເມື່ອມີການເປີດກວ້າງເສັ້ນທາງໃນການເດີນທາງນັບມື້ນັບຫຼາຍ ຈຶ່ງໄດ້ມີການຮ້ອງຂໍການຍົກຍ້າຍສັດລ້ຽງຂຶ້ນ. ຝັງເລກລະຫັດປະຈຳໂຕສັດ ສັກວັກຊີນກັນຫວໍ້  ສັກວັກຊີນພະຍາດລວມໃຫ້ກັບໝາ ແລະ ແມວ ຫາກສັດລ້ຽງຂອງທ່ານຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຝັງເລກລະຫັດປະຈຳໂຕສັດ ແລະ ວັກຊີນປ້ອງກັນພະຍາດຊະນິດຕ່າງໆ ນີ້ແມ່ນຊ່ວງເວລາຂັ້ນຕ່ຳທີ່ທ່ານຄວນພິຈາລະນາກ່ອນທີ່ສັດລ້ຽງຂອງທ່ານຈະເຂົ້າສູ່ປະເທດປາຍທາງ: ສະຫະລາຊະອານາຈັກ ແລະ ສະຫະພາບເອີຣົບ – 90 ວັນ  ສະຫະລັດອາເມລິກາ – 30 ວັນ ປະເທດສິງກະໂປ – 6 ເດືອນ  ປະເທດໄຕ້ຫວັນ – 180 ວັນ ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ – 180 ວັນ ຫຼາຍໆປະເທດປະຕິບັດຕາມຂະບວນການທີ່ກຳນົດ ໂດຍມີການກຳນົດເວລາທີ່ເຂັ້ມງວດເຊັ່ນ:ຂັ້ນຕອນໃນການເຂົ້າປະເທດຍີ່ປຸ່ນຈາກປະເທດຫວຽດນາມ/ລາວ: ຢ່າລັງເລທີ່ຈະຈອງການຮັບຄຳປຶກສາໃຫ້ກັບສັດລ້ຽງຂອງທ່ານໃນຕອນນີ້ເລີຍ.

How To Crate Train Your Dog
24.10.2019

How To Crate Train Your Dog

Crate training is an essential thing to help your pet feel comfortable during a long-distance relocation. A dog or a cat who is pleasant in the travel kennel will help ease the anxiety (both your pet’s and yours) that this […]

Pet Travel Tips
15.08.2019

, Pet Travel

Pet Travel Tips

So you're ready to travel the world with your pet by your side. But what do you need to prepare for your fur baby?