loading
close menu

Events

contact-header-img
ເຮັດໝັນ&ສັກຢາກັນວໍ້ໝາແມວຟີຼ
14.10.2019

News

ເຮັດໝັນ&ສັກຢາກັນວໍ້ໝາແມວຟີຼ

  ຄລີນິກປົວສັດ ເອນິມໍລ ດອກເຕີ້ສ ອິນເຕີເນເຊີນນໍລ ມີໂຄງການເພື່ອການກຸສົນມາແຈ້ງໃຫ້ທຸກທ່ານຊາບ! “ໂຄງການນີ້ຈະຈັດຂື້ນເພື່ອຊ່ວຍສັດໂດຍທີ່ບໍ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃດໆ” ການເຮັດໝັນສັດ & ສັກວັກຊີນກັນຫວໍ້ ໃຫ້ແກ່ສັດ ຄັ້ງທຳອິດໃນຫຼວງພະບາງ! ໃຫ້ການຜ່າຕັດໂດຍຊ່ຽວຊານສັດສະຕະແພດສາກົນຂອງພວກເຮົາ. ໃນວັນທີ 11ແລະ 12 ພະຈິກ 2019 ທີ່ແຂວງຫຼວງພະບາງ, ພວກເຮົາຈະຈັດຂຶ້ນຢູ່ 2 ສະຖານທີ່,​ 1 ມື້ ສຳລັບປະຊາຊົນລາວໃນທ້ອງຖິ່ນສາມາດນຳ ແມວ ແລະ ໝາຂອງພວກເຂົາໄປຜ່າຕັດເຮັດໝັນ ແລະ ສັກວັກຊີນຟຣີ! ນີ້ແມ່ນງານທຳອິດຂອງເຮົາ ແລະ ເຮົາຫວັງວ່າ ຖ້າຫາກມື້ນີ້ປະສົບຜົນສຳເລັດ ໃນອະນາຄົດເຮົາຈະສາມາດວາງແຜນສໍາລັບມື້ຜ່າຕັດເຮັດໝັນໃນລາວ! ສິ່ງທີ່ລວມຢູ່ໃນລາຍການ: ສຳລັບແມວ: ການຜ່າຕັດເຮັດໝັນສຳລັບເພດແມ່ ແລະ ເພດຜູ້, […]

Animal Doctors Internationial attended conference on the subject of neurology in Bangkok
15.07.2019

News

Animal Doctors Internationial attended conference on the subject of neurology in Bangkok

Dr. Mila and VA Par from our Laos clinic and Dr. Vien and VA Nguyen from our Vietnam clinic attended a conference on the subject of Neurology in Bangkok.

Animal Doctors International was invited by to a new animal hospital opening in Laos
26.05.2019

News

Animal Doctors International was invited by to a new animal hospital opening in Laos

Our team Animal Doctors International, was happy to be invited by the Department of Agriculture and Veterinary at University of Laos for a new animal hospital opening. Congratulations to all involved and we wish you success for the future!