loading
close menu

ການບໍລິການ

ການຝາກລ້ຽງ
432

ການຝາກລ້ຽງ

ຄວາມປອດໄພ,ຄວາມໄວ້ວາງຈແລະໜ້າເຊື່ອຖືໄດ້

ເມື່ອທ່ານຈະອອກໄປນອກໃນຊ່ວງທ້າຍອາທິດ ແລະ ທ່ານກຳລັງເບິ່ງຫາສະຖານທີ່ທີ່ປອດໄພສຳລັບແມວຫຼືໝາຂອງທ່ານ ທ່ານສາມາດພາສັດລ້ຽງຂອງທ່ານມາທີ່ Animal Doctors International ສຳລັບການຝາກລ້ຽງໂດຍບໍ່ຕ້ອງກັງວົນຫັຍງ

ຮັບປະກັນຄວາມພືງພໍໃຈ

 • ເຮົາໝັ້ນໃຈວ່າສັດລ້ຽງຂອງທ່ານແມ່ນໄດ້ຮັບການປ້ອງກັນການສັກວັກຊີນຢ່າງຄົບຖ້ວ
 • ນກ່ອນທີ່ຈະນຳມາຝາກລ້ຽງນຳພວກເຮົາເຊິ່ງພວກເຮົາມີການຈັດການໃນການອອກຳລັງກາຍສັດລ້ຽງຂອງທ່ານສາມາດໄດ້ຍ່າງຫຼີ້ນໃນສວນທີ່ມີຄວາມກ້ວາງແລະປອດໄພ
 • ພວກເຮົາໝັ້ນໃຈວ່າສັດລ້ຽງຂອງທ່ານຈະສະອາດຕະຫຼອດເວລາພວກເຮົາແມ່ນມີຄວາ
 • ມສຸກທີ່ຈະຈັດການກັບຢາຕາມຄວາມເໝາະສົມກັບສັດລ້ຽງຂອງທ່ານ
ການຝາກລ້ຽງ
964

ສັດລ້ຽງຂອງທ່ານຈະເພີດເພີນແລະມ່ວນຊື່ນໄປກັບ

 • ທີ່ພັກທີ່ມີການຄວບຄຸມອຸນຫະພູມສຳລັບສັດລ້ຽງທຸກຂະໜາດ
 • ຜ້າປູບ່ອນນອນທີ່ສະອາດ ແລະ ນຸ້ມ
 • ນໍ້າດື່ມບໍລິສຸດ
 • ການບໍລິການທີ່ແບບເອົາໃຈໃສ່ແລະຮັກສັດລ້ຽງຈາກພະນັກງານຂອງພວກເຮົາ
 • ເຮົາການກວດຮ່າງກາຍໃນທຸກໆມື້
 • ການໃຫ້ອາຫານເປັນປົກກະຕິ ພວກເຮົາແນະນຳໃຫ້ທ່ານນຳອາຫານທີ່ສັດລ້ຽງຂອງທ່ານມັກມານຳ
 • ພວກເຮົາຈະພາສັດລ້ຽງຂອງທ່ານອອກທາຍ່າງຫຼີ້ນຢ່າງໜ້ອຍ 2 ເທື່ອຕໍ່ມື້