loading
close menu

ການບໍລິການ

ອາບນ້ຳ
432

ອາບນ້ຳ

ສົດຊື່ນ, ງຽບສະຫງົບ ແລະ ມີຄວມສຸກ

ພວກເຮົາໄດ້ຜ່ານການເຝຶກອົບຮົມ ແລະ ມີຄວາມຊຳນານສູງໃນການເບິ່ງແຍງສັດລ້ຽງໃນທຸກໆດ້ານ ໃນການທຳຄວາມສະອາດເປັນຕົ້ນແມ່ນການອາບນ້ຳແລະອະນາໄມຂອງເຮົາໄດ້ນຳໃຊ້ເທັກນິກທີ່ເປັນມິດຕໍ່ສັດລ້ຽງຂອງທ່ານດັ່ງນັ້ນທ່ານໝັ້ນໃຈໄດ້ເລີຍວ່າສັດລ້ຽງຂອງທ່ານຈະເບິ່ງດູດີທີ່ສຸດແລະຮູ້ສຶກສະບາຍຫຼັງຈາກໄດ້ຮັບການອາບນ້ຳຈາກພວກເຮົາ

ເຮົາເບິ່ງແຍງສັດລ້ຽງຂອງທ່ານຕັ້ງແຕ່ຫົວຈົນຮອດຫາງ

ທ່ານອາດຈະບໍ່ຮູ້ວ່າໃນການທຳຄວາມສະອາດໃຫ້ສັດລ້ຽງນັ້ນແມ່ນມີຫຼາຍຂັ້ນຕອນທີ່ນອກເໜືອນຈາກການຕັດຂົນ ເຊິ່ງການຕັດຂົນແມ່ນຂັ້ນຕອນທີ່ຫຍາກທີ່ສຸດສຳລັບສັດທີ່ຂົນປົງໃໝ່ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງແຕ່ທີ່ຈິງແລ້ວເປັນພຽງຂັ້ນຕອນດຽງໃນການທຳຄວາມສະອາດໃຫ້ແກ່ສັດລ້ຽງ

ອາບນ້ຳ
1114

ການທຳຄວາມສະອາດໃຫ້ແກ່ສັດລ້ຽງຈະປະກອບມີຂັ້ນຕອນດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້

  • ອາບນ້ຳແລະອົບແຫ້ງ
  • ຕັດຂົນແບບເຮັດຊົງ
  • ອາບນ້ຳແບບໃຊ້ນ້ຳຢາທີ່ພິເສດ
  • ການຖູ ແລະ ການຫວີຂົນ
  • ການຕັດເລັບ
  • ຕັດຂົນທຳມະດາ
  • ການອະນາໄມຫູ

ຫມາຍ​ເຫດ: ການແຕ່ງຕົວເປັນປະ ຈຳ ບໍ່ພຽງແຕ່ເຮັດໃຫ້ຜິວ ໜັງ ໝາ ຂອງທ່ານມີສຸຂະພາບດີເທົ່ານັ້ນແຕ່ຍັງເຮັດໃຫ້ເສື້ອຄຸມຂອງພວກເຂົາມີເກາະປ້ອງກັນແລະມີຄວາມສາມາດໃນການຮັບຮູ້ທາງດ້ານປະສາດສຳພັດທີ່ດີອີກດ້ວຍ.

ຈົ່ງຈື່ໄວ້ວ່າຖ້າທ່ານຕ້ອງການ ຄຳ ແນະ ນຳ ໃດໆກ່ຽວກັບຜະລິດຕະພັນການແຕ່ງໂຕຫລືການການອະໄມຕ່າງໆ, ກະລຸນາຕິດຕໍ່ຫາພະນັກງານຜູ້ທີ່ມີປະສົບການຂອງພວກເຮົາ.