loading
close menu

ການບໍລິການ

ການປ້ອງກັນພະຍາດ
432

ການປ້ອງກັນພະຍາດ

ຫມັດ,ເຫັບ,ຍຸງ

ອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ໄດ້ມີແມ່ພະຍາດຢູ່ເປັນຈຳນວນຫຼາຍເຊິ່ງສ່ວນໃຫຍ່ເປັນໂລກທີ່ອາດຈະເປັນອັນຕະລາຍເຖິງຊີວິດ. ເຮົາຮູ້ດີວ່າມັນຍາກສ່ຳໃດທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ສັດລ້ຽງຂອງທ່ານປາສະຈາກພະຍາດອັນຕະລາຍເຫຼົ່ານັ້ນ ແລະ ສັດລ້ຽງຈຳນວນຫຼາຍໄດ້ເຂົ້າມາທີ່ຄລີນິກພວກເຮົາເພື່ອຮັບການປ້ອງກັນການຕິດເຊື້ອ.

ບໍ່ມີການສະໝັກສະມາຊິກໃຫ້ແກ່ສັດລ້ຽງຂອງທ່ານໃນການເຂົ້າກວດຢ່າງເປັນປະຈຳ ໂດຍສະເພາະບໍລິເວນຫູແລະລະຫວ່າງນິ້ວມືເພື່ອກຳຈັດເຫັບທີ່ລີ້ຢູ່

ທີ່ເອນິມໍລ,ສັດຕະວະແພດຕ່າງປະເທດຂອງພວກເຮົາສາມາດໃຫ້ຄຳແນະນຳທ່ານກ່ຽວກັບການໃຫ້ຢາ ແລະ ເທັກນິກການປ້ອງກັນທີ່ຫຼາກຫຼາຍ ຕັ້ງແຕ່ການຕໍ່ຕ້ານເຫັບ, ການໃສ່ປອກຄໍໄປຈົນເຖິງການຮັກສາດ້ວຍຢາໃນຊ່ອງປາກ. ເຮົາມີຕົວເລືອກທີ່ຫຼາກຫຼາຍເພື່ອໃຫ້ສັດລ້ຽງຂອງທ່ານປາສະຈາກພະຍາດ ແລະ ໂລກທີ່ຮ້າຍແຮງ.

ການປ້ອງກັນພະຍາດ
946

ການປ້ອງກັນສັດລ້ຽງຂອງທ່ານ ປ້ອງກັນຕົວທ່ານເອງ

ການປ້ອງກັນພະຍາດນັ້ນງ່າຍກວ່າການກຳຈັດພະຍາດຕອນທີ່ສັດລ້ຽງຕິດເຊື້ອ.

ຍັງບໍ່ມີການອະນຸມັດສຳຫຼັບຢາກຮັກສາໜອນຫົວໃຈຂອງແມວ. ການປ້ອງກັນເປັນວິທີດຽວທີ່ຈະປ້ອງກັນແມວຂອງທ່ານຈາກພະຍາດຫົວໃຈ.

ເມື່ອທ່ານລ້ຽງສັດຢູ່ໃນບ້ານແຕ່ຍັງມີໝັດ, ການລະບາດຈະແຜ່ກະຈາຍໄປຫາຜ້າພົມແລະໂຊຟາຂອງທ່ານ ແລະ ເປັນໄປໄດ້ຍາກທີ່ຈະກຳຈັດມັນ. ການປ້ອງກັນສັດລ້ຽງຂອງທ່ານຈາກໝັດຈະເປັນການປ້ອງກັນບ້ານຂອງທ່ານເຊັ່ນດຽວກັນ.

ພະຍາດບາງຊະນິດສາມາດແຜ່ກະຈາຍຈາກສັດສູ່ຄົນ. ການປ້ອງກັນສາມາດຊ່ວຍປ້ອງກັນຄອບຄົວຂອງທ່ານ.

ການປ້ອງກັນສັດລ້ຽງຂອງທ່ານຢ່າງເປັນປົກກະຕິສາມາດຫຼຸດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໄດ້ໂດຍຊ່ວຍໃຫ້ສັດລ້ຽງຂອງທ່ານຫຼີກລ້ຽງການໄປພົບແພດໃນຕອນສຸກເສີນແລະເຮັດໃຫ້ສັດລ້ຽງຂອງທ່ານມີສຸຂະພາບທີ່ດີແລະມີຄວາມສຸກໄດ້ດົນຂຶ້ນ.

ທຳຄວາມຮູ້ຈັກກັບສັດຕູຂອງສັດລ້ຽງຂອງທ່ານຄື

ໝັດ, ເຫັບ, ໜອນຫົວໃຈ ແລະ ໜອນໃນລຳໄສ້ ສຳລັບສັດລ້ຽງທີ່ຂະໜາດນ້ອຍ, ພະຍາດເຫຼົ່ານີ້ສ້າງຄວາມທຸກໃຈຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃຫ້ແກ່ທ່ານ ແລະ ສັດລ້ຽງຂອງທ່ານ. ນອກຈາກຈະເຮັດໃຫ້ໝູ່ທີ່ຊື່ສັດຂອງທ່ານຜິດປົກກະຕິແລ້ວພວກເຂົາຍັງສາມາດສ້າງຄວາມອັນຕະລາຍໃຫ້ແກ່ສັດລ້ຽງ ແລະ ຜູ້ຄົນໄດ້.

ການປ້ອງກັນພະຍາດ
ຫມັດ

ຈະມີອາການຄັນ, ຜື່ນແດງ, ຮູ້ສຶກຢູ່ບໍ່ສະບາຍ, ເຫັນໝັດໃນຂົນສັດ, ໝັດແມ່ນເປື້ອນຫຼາຍເຊິ່ງກະຈາຍຢູ່ເທິງຜິວໜັງແລະທຸກບ່ອນເປື້ອນເປິ.

ພະຍາດໂຕກົມ

ເຝົ້າລະວັງເມື່ອສັດລ້ຽງມີອາການຖອກທ້ອງ, ເຕີບໂຕຊ້າ ແລະ ມີອາການບວມ/ເບັງ ຢູ່ທີ່ຊ່ອງທ້ອງດ້ວຍການຕິດເຊື້ອພະຍາດໂຕກົມ. ບາງຄັ້ງທ່ານອາດຈະພົບພະຍາດໜອນຊະນິດນີ້ຢູ່ໃນອາຈົມຂອງສັດລ້ຽງຂອງທ່ານ.

ເຫັບ

ຖ້າໝາຂອງທ່ານອອກໄປນອກ, ໂດຍສະເພາະໃນເຂດປ່າຫຍ້າທີ່ຮົກແລະທຶບ ພວກມັນຈະມີເຫັບກັບມາ. ການທີ່ຖືກດູດເລືອດທີ່ຮຸນແຮງເຫຼົ່ານີ້ມັກມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະເຕົ້າໂຮມຢູ່ໃນແລະອ້ອມຮອບໃບຫູ, ລະຫວ່າງນິ້ວທີ່ມີຂົນຍາວ. ມີຄວາມສັບສົນຫຼາຍກ່ຽວກັບວິທີການທີ່ດີທີ່ສຸດທີ່ຈະຈັດການກັບຜູ້ຢ້ຽມຢາມທີ່ບໍ່ຕ້ອງການເຫຼົ່ານີ້.
ມັນມີຄວາມສຳຄັນທີ່ຈະບັນທຶກໄວ້ວ່າພວກເຂົາມີພະຍາດທີ່ສາມາດຄຸກຄາມຈົນເຖິງແກ່ຊີວິດໄດ້ເຊັ່ນ: ພະຍາດໄຂ້ເຫັບ, Lyme Disease ແລະ Tick Paralysis. ຂ່າວດີແມ່ນພວກເຂົາຕ້ອງໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 24ຊົ່ວໂມງເພື່ອສົ່ງຕໍ່ການຕິດເຊື້ອດັ່ງກ່າວ. ສະນັ້ນ ສິ່ງສຳຄັນທີ່ທ່ານຄວນກວດເບິ່ງໝາແລະແມວຂອງທ່ານເປັນປະຈຳ. ຍ້ອນວ່າມັນເປັນພະຍາດທີ່ຮ້າຍແຮງຈຶ່ງຄວນຫຼີກລ້ຽງດ້ວຍການປ້ອງກັນທີ່ມີປະສິດທິພາບເພື່ອປ້ອງກັນເຫັບກັດໃນຕອນທຳອິດ

ພະຍາດໜອມຫົວໃຈ

ບໍ່ແມ່ນແຕ່ມະນຸດທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຈາກຍຸງ ເຖິງວ່າໄຂ້ມາລາເລຍຈະບໍ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ສັດລ້ຽງຂອງເຮົາ ແຕ່ຍຸງກໍແຜ່ກະຈາຍພະຍາດຫົວໃຈທີ່ເປັນອັນຕະລາຍເຖິງຊີວິດເຊິ່ງເປັນໜຶ່ງໃນພະຍາດທີ່ອັນຕະລາຍທີ່ສຸດ. ຂ່າວດີກໍຄືວ່າມັນສາມາດປ້ອງກັນໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍໂດຍກິນຢາປ້ອງກັນແບບເມັດເດືອນລະເທື່ອ. ຂ່າວຮ້າຍກໍຄືມີຫຼາຍກໍລະນີໃນແຕ່ລະປີຂອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ(ປະເທດລາວ)ເຊິ່ງຈົບລົງດ້ວຍຜົນລັບທີ່ໜ້າເສົ້າ. ໝາທຸກຕົວຄວນເລີ່ມມີການປ້ອງກັນຕັ້ງແຕ່ອາຍຸ 3 ເດືອນໃນເຂດທີ່ເຄີຍເກີດພະຍາດ. ສຳລັບໝາໃຫຍ່ຄວນໄດ້ຮັບການກວດທາງພູມຄຸ້ມກັນ ກ່ອນເລີ່ມການປ້ອງກັນຄວນໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າບໍ່ມີການຕິດເຊື້ອ.

ໂລກພະຍາດວໍ້

ພະຍາດຫວໍ້ເປັນພະຍາດທີ່ອັນຕະລາຍຮ້າຍແຮງເຊິ່ງສາມາດພົບໄດ້ທົ່ວໄປໃນເຂດອາຊີ. ພວກເຮົາທັງໝົດຄິດວ່າໝາທີ່ມີອາການດຸຮ້າຍ ແລະ ມີນ້ຳລາຍຟູປາກນັ້ນຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາຄິດເຖິງພະຍາດຫວໍ້. ຈັ່ງໃດກໍຕາມ, ບໍ່ແມ່ນທຸກຄົນທີ່ຈະຮູ້ວ່າພະຍາດຫວໍ້ເປັນເລື່ອງທີ່ງົມງາຍເຊິ່ງສະແດງອອກທາງອາການຂອງສັດເຊັ່ນ: ຊຶມເສົ້າ, ຢາກນອນ ແລະ ຈະກັດເມື່ອມີຄົນເຂົ້າມາໃກ້. ການສີດວັກຊີນຈະຊ່ວຍຫຼຸດຄວາມສ່ຽງໃຫ້ກັບສັດລ້ຽງຂອງເຮົາແລະໂຕເຮົາເອງ.

ພະຍາດປາກຂໍ

ແມ່ພະຍາດປາກຂໍຈະບໍ່ສະແດງອາການຈົນກວ່າມັນຈະເຕີບໂຕເຕັມທີ່ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ມີອາການຮຸນແຮງ. ໃນໝານ້ອຍມັນສາມາດເຮັດໃຫ້ເລືອດຈາງ, ເຕີບໂຕຊ້າ ແລະ ມີອາການຖອກທ້ອງເປັນສີດຳ, ອາຈົມອອກຍາກ ແລະ ມີອາການຊ້ຳເລືອດ.

ພະຍາດເຫັບຢູ່ທີ່ຫູ

ເກົາຫົວແລະຄໍ, ສັ່ນຫົວ, ມີຮອຍສີນ້ຳຕານແລະສີດຳຢູ່ໃນຫູ.

ພະຍາດຕົວຕືດ

ແມ່ພະຍາດຕົວແປສາມາດກໍ່ໃຫ້ເກີດອາການຮຸນແຮງແລະກະທັນຫັນເຊິ່ງຈະເຫັນໄດ້ວ່າມັນຖືກຍາດສານອາຫານແລະການຈະເລີນເຕີບໂຕຢຸດສະງັກ, ມີອາການຄັນບາງຈຸດ ແລະ ໂລຫິດຈາງ.