เวียดนาม

โฮจิมินห์
ADI Hospital – Thao Dien (District 2)
ADI Hospital – Thao Dien (District 2)
โฮจิมินห์

Open 7 Days a Week: 9am – 7pm
Public Holidays: 9am – 12pm
Emergency 24/7

1900 633 093
adi.d2@animaldoctors.vn
ADI Hospital – Phu My Hung (District 7)
ADI Hospital – Phu My Hung (District 7)
โฮจิมินห์

Open 7 Days a Week: 9am – 7pm
Public Holidays: 9am – 12pm
Emergency 24/7

1900 633 093
adi.d7@animaldoctors.vn
ADI Clinic – One Verandah
ADI Clinic – One Verandah
โฮจิมินห์
ADI Clinic – Nguyen Huu Canh
ADI Clinic – Nguyen Huu Canh
โฮจิมินห์

Open 7 Days a Week: 10am – 7pm
Public Holidays: Closed

1900 633 093
adi.nhc@animaldoctors.vn
ฮานอย
ADI Hospital – Tay Ho
ADI Hospital – Tay Ho
ฮานอย

Open 7 Days a Week: 9am – 7pm
Public Holidays: 9am – 12pm
Emergency 24/7

1900 633 093
adi.tayho@animaldoctors.vn

เวียดนาม

โฮจิมินห์
ADI Hospital – Thao Dien (District 2)
ADI Hospital – Thao Dien (District 2)
โฮจิมินห์

Open 7 Days a Week: 9am – 7pm
Public Holidays: 9am – 12pm
Emergency 24/7

1900 633 093
adi.d2@animaldoctors.vn
ADI Hospital – Phu My Hung (District 7)
ADI Hospital – Phu My Hung (District 7)
โฮจิมินห์

Open 7 Days a Week: 9am – 7pm
Public Holidays: 9am – 12pm
Emergency 24/7

1900 633 093
adi.d7@animaldoctors.vn
ADI Clinic – One Verandah
ADI Clinic – One Verandah
โฮจิมินห์
ADI Clinic – Nguyen Huu Canh
ADI Clinic – Nguyen Huu Canh
โฮจิมินห์

Open 7 Days a Week: 10am – 7pm
Public Holidays: Closed

1900 633 093
adi.nhc@animaldoctors.vn
ฮานอย
ADI Hospital – Tay Ho
ADI Hospital – Tay Ho
ฮานอย

Open 7 Days a Week: 9am – 7pm
Public Holidays: 9am – 12pm
Emergency 24/7

1900 633 093
adi.tayho@animaldoctors.vn