มีข้อจำกัดในการเดินทางกับสัตว์เลี้ยงบางสายพันธุ์หรือไม่?

สายการบินบางแห่งมีข้อจำกัดเกี่ยวกับสายพันธุ์โดยเฉพาะ โดยเฉพาะสายพันธุ์ที่มีจมูกสั้น (จมูกสั้น) เนื่องจากอาจมีปัญหาในการหายใจที่ระดับความสูงสูง ตรวจสอบกับสายการบินและประเทศปลายทางของคุณเสมอเกี่ยวกับกฎระเบียบเฉพาะสายพันธุ์ โชคดีที่ทีมสัตวแพทย์ของเราเป็นผู้ประเมินสัตวแพทย์ที่ได้รับการรับรองจาก IPATA สำหรับสายพันธุ์ Brachycephalic โปรดติดต่อทีมเดินทางของเราเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม