ฉันสามารถให้คนอื่นส่งสัตว์เลี้ยงที่ ADI แทนฉันได้หรือไม่ เป็นไปได้ไหมที่พวกเขาจะจ่ายเงินแทนฉันหลังจากรับสัตว์เลี้ยงของฉันแล้ว?

เพื่อหลีกเลี่ยงความสับสนและการสื่อสารที่ผิดพลาด เราขอให้เจ้าของพูดคุยกับช่างตัดแต่งขนของเราโดยตรงเกี่ยวกับความต้องการของสัตว์เลี้ยงของคุณ ช่างตัดแต่งขนของเราสามารถเสนอราคาที่แม่นยำ ช่วยให้คุณชำระเงินให้เสร็จสิ้นได้ทันที

หากคุณไม่สามารถส่งสัตว์เลี้ยงของคุณได้ด้วยตัวเอง เราขอให้คุณแจ้งหมายเลขโทรศัพท์และบัตรประจำตัวประชาชนของบุคคลที่จะนำสัตว์เลี้ยงของคุณไปให้ช่างตัดแต่งขนของเรา