สัตว์เลี้ยงของฉันสามารถเดินทางในห้องโดยสารกับฉันได้หรือไม่

เป็นที่เข้าใจได้ว่าการอยู่กับสัตว์เลี้ยงของคุณในห้องโดยสารอาจดูเหมือนเป็นทางเลือกที่ให้ความมั่นใจมากที่สุด แต่ห้องโดยสารมักจะส่งเสียงดังและวุ่นวาย ซึ่งสร้างความตึงเครียดให้กับสัตว์เลี้ยงของคุณมากกว่าการบินในห้องที่เงียบและมีการควบคุม นอกจากนี้ ตัวเลือกนี้ใช้ได้กับสัตว์ที่มีขนาดเล็กมากเท่านั้น เนื่องจากต้องเดินทางในลังที่ได้รับการรับรองจากสายการบินใต้ที่นั่งบนเครื่องบิน อย่างไรก็ตาม บางเส้นทางยังคงมีข้อจำกัดไม่ว่าสัตว์เลี้ยงของคุณจะมีขนาดเท่าใดก็ตาม และสายการบินระหว่างประเทศหลายแห่งไม่อนุญาตตัวเลือกนี้เลย