ต้องนัดหมายก่อนการผ่าตัดหรือไม่?

จำเป็นต้องนัดหมายล่วงหน้าก่อนการผ่าตัด สิ่งนี้ช่วยให้เราเข้าใจสุขภาพสัตว์เลี้ยงของคุณดีขึ้น และเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่สำหรับขั้นตอนที่ปลอดภัยและประสบความสำเร็จ