คุณมีบริการรดูแลต่อมเหม็นบริเวณทวารให้กับสัตว์เลี้ยงด้วยหรือไม่?

โดยปกติสุนัขสามารถกำจัดต่อมเหม็นบริเวณทวารได้เองตามธรรมชาติ หากสุนัขของคุณไม่สามารถทำได้ เราแนะนำให้นำสัตว์เลี้ยงมาพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและได้รับการดูแลแบบถูกวิธี โดยช่างที่ดูแลอาบน้ำตัดแต่งขนจะเป็นคนดูแลในส่วนนี้ แต่หากช่างพบว่าต่อมเหม็นบริเวณทวารมีอาการผิดปกติ เราจะทำการส่งต่อให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญช่วยดูแลเป็นพิเศษ