คุณให้ยาระงับประสาทหรือใส่ตะกร้อครอบปากกับสุนัขที่มีนิสัยดุร้ายหรือไม่?

เราให้ความสำคัญกับสวัสดิภาพสัตว์เลี้ยงของคุณก่อนเสมอ ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมเราจึงไม่ให้ยาระงับประสาทหรือครอบปากสุนัขเพื่อทำความสะอาดขน ด้วยแนวทางที่ปราศจากความกลัว ความอดทน และการเสริมพลังเชิงบวก เราจึงไม่ค่อยพบสุนัขที่รับมือได้ยาก

หากเราไม่สามารถดูแลสุนัขของคุณได้โดยไม่สร้างความเครียดหรือเสี่ยงต่ออันตรายต่อสัตว์เลี้ยงหรือพนักงานของเรามากเกินไป เราจะแจ้งให้คุณทราบ ในกรณีเช่นนี้ ช่างตัดแต่งขนของเราจะไม่ดำเนินการให้บริการต่อไป