รายการราคาของคุณรวมบริการทั้งหมดของคุณหรือไม่

ไม่รวม ในฐานะโรงพยาบาลสัตว์แบบครบวงจร บริการของเรามีหลากหลาย และแม้ว่าเว็บไซต์ของเราแสดงรายการราคาสำหรับการรักษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ทีมสัตวแพทย์ของเรายินดีที่จะแจ้งค่าบริการเพิ่มเติมใด ๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้เมื่อคุณเยี่ยมชมโรงพยาบาลของเราและปฏิบัติตามคำปรึกษาและตรวจสัตว์เลี้ยงของคุณ เราทำงานอย่างหนักเพื่อให้มั่นใจถึงความโปร่งใสและความชัดเจนในระหว่างการเยี่ยมชมคลินิกของเรา และแจ้งประมาณการเป็นลายลักษณ์อักษร ณ เวลาที่ทำการรักษา