ฉันจะรู้ได้อย่างไรว่าจำเป็นต้องกำจัดก้อนเนื้อออก?

การตรวจก้อนเนื้อใหม่บนสัตว์เลี้ยงของคุณโดยสัตวแพทย์เป็นสิ่งสำคัญ เราประเมินปัจจัยหลายประการ เช่น ขนาด อัตราการเติบโต สถานที่ และอาการใดๆ ที่เกิดขึ้น หากมีก้อนเนื้อทำให้รู้สึกไม่สบาย เติบโตอย่างรวดเร็ว หรือสงสัยว่าเป็นเนื้อร้าย การผ่าตัดเอาออกอาจเป็นวิธีที่ดีที่สุด โปรดจำไว้ว่า สัตว์เลี้ยงทุกตัวมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และเราจะหารือเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดกับคุณ