คุณจะมีวิธีการในการเรียกเก็บเงินค่าส่วนต่างหรือค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นอย่างไม่คาดคิดในระหว่างการรักษาสัตว์เลี้ยงได้อย่างไร

หากมีการเรียกเก็บเงินค่าส่วนต่างหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอย่างไม่คาดคิดในระหว่างการรักษาสัตว์เลี้ยง นโยบายของเราคือการจัดการกับปัญหาดังกล่าวทันทีและตรงไปตรงมา เรามุ่งมั่นที่จะสนทนาอย่างเปิดเผยและโปร่งใสกับคุณเพื่อหาข้อตกลงที่ลงตัว