คุณจะทราบได้อย่างไรว่าก้อนเนื้อนั้นคืออะไร

การระบุลักษณะของก้อนเนื้อมักเกี่ยวข้องกับการตัดชิ้นเนื้อ โดยเราจะนำตัวอย่างเนื้อเยื่อขนาดเล็กมาตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์ การวิเคราะห์นี้สามารถช่วยให้เราระบุได้ว่าก้อนเนื้อนั้นไม่เป็นอันตราย (ไม่เป็นมะเร็ง) หรือเป็นเนื้อร้าย (เป็นมะเร็ง) ซึ่งเป็นแนวทางในขั้นตอนต่อไปในแผนการดูแลสัตว์เลี้ยงของคุณ