โรคทางทันตกรรมพบได้บ่อยในสัตว์เลี้ยงหรือไม่?

ใช่ โรคทางทันตกรรมเป็นปัญหาด้านสุขภาพที่พบบ่อยที่สุดในสัตว์เลี้ยง ซึ่งส่งผลกระทบต่อสัตว์เลี้ยงส่วนใหญ่ในวัยกลางคน เราพบว่าผู้ป่วยมากกว่า 70% มีโรคทางทันตกรรมเมื่ออายุ 5 ขวบ! การดูแลทันตกรรมเป็นประจำสามารถช่วยป้องกันปัญหาเหล่านี้ได้