ขนของสัตว์เลี้ยงของฉันถูกผูกปม จำเป็นต้องตัดขนสั้นไหม?

เมื่อเส้นขนของสัตว์เลี้ยงพันกันอย่างมาก มีโอกาสทำให้เกิดความเครียด การบาดเจ็บ และการบาดเจ็บเพิ่มขึ้น หากเป็นไปได้ เราจะกำจัดเสื่อขนของสัตว์เลี้ยงของคุณอย่างระมัดระวัง

แต่มีบางกรณีที่ไม่สามารถลอกขนของสัตว์เลี้ยงออกได้โดยไม่ทำให้สัตว์เจ็บปวดหรือระคายเคืองอย่างรุนแรง ในกรณีเช่นนี้ ช่างตัดขนจะถอดขนออกด้วยปัตตาเลี่ยน ซึ่งอาจอยู่ภายใต้การระงับประสาทโดยสัตวแพทย์ของเรา