การถอนฟันคืออะไร?

การถอนฟันเป็นขั้นตอนในการถอนฟันของสัตว์เลี้ยงอย่างน้อยหนึ่งซี่ ซึ่งมักเกิดจากโรค ความผุ หรือการบาดเจ็บ เราถอนฟันที่หัก หลุด ตายหรือติดเชื้อออก เราทำการเอ็กซเรย์ฟันเต็มรูปแบบเพื่อแสดงกระดูกใต้แนวเหงือก และถอนฟันออกให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อรักษาสุขภาพสัตว์เลี้ยงของคุณ