หากสัตว์เลี้ยงของฉันมีปัญหาทางทันตกรรมจะมีอาการอะไรบ้าง?

สัญญาณของปัญหาทางทันตกรรมอาจรวมถึงกลิ่นปาก รับประทานอาหารลำบาก น้ำลายไหลมากเกินไป อุ้งปาก หรือการเปลี่ยนแปลงที่มองเห็นได้ เช่น เหงือกแดงหรือมีเลือดออก หากสังเกตเห็นอาการเหล่านี้กรุณานัดหมายล่วงหน้า