ข้อกำหนดในการเดินทางพร้อมสัตว์เลี้ยงไปต่างประเทศมีอะไรบ้าง

การเดินทางด้วยสัตว์เลี้ยงระหว่างประเทศอาจมีข้อกำหนดหลายประการ เช่น การฉีดวัคซีนเฉพาะ ใบรับรองสุขภาพ และการกักกันที่อาจเกิดขึ้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเทศปลายทาง เราขอแนะนำให้ตรวจสอบกับสถานทูตหรือทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านการเดินทางสำหรับสัตว์เลี้ยงของเราเพื่อรับข้อมูลที่ถูกต้องที่สุด