หลังการผ่าตัดจะมีลักษณะอย่างไร?

หลังการผ่าตัด สัตว์เลี้ยงของคุณอาจจะเมาเนื่องจากการดมยาสลบ เราจะโทรหาคุณทันทีที่พวกเขาตื่น และเมื่อคุณไปรับพวกเขาจากโรงพยาบาล สัตวแพทย์ของเราจะให้คำแนะนำโดยละเอียดเกี่ยวกับการดูแลบาดแผล การใช้ยา การให้อาหาร กิจกรรม และการตรวจซ้ำ