โรคปริทันต์คืออะไร?

โรคปริทันต์คือการอักเสบและการติดเชื้อของเนื้อเยื่อรอบๆ ฟัน ซึ่งอาจนำไปสู่ความรู้สึกไม่สบาย การสูญเสียฟัน และปัญหาสุขภาพอื่นๆ หากปล่อยทิ้งไว้โดยไม่ได้รับการรักษา