ADI Life | Animal Doctors International | Quality Vet Care - Your Trusted Vet Hospital‎ (Vietnam & Laos)
loading
close menu

Blog

Cập nhật COVID-19 từ Animal Doctor Doctor International
Cập nhật COVID-19 từ Animal Doctor Doctor International
17.03.2020

, Diseases

Cập nhật COVID-19 từ Animal Doctor Doctor International

Cập nhật COVID-19 từ Animal Doctor Doctor International Với những vấn đề liên quan đến COVID-19 gần đây, chúng tôi muốn trấn an khách hàng rằng chúng tôi sẽ vẫn sẵn sàn duy trì điều trị cho thú cưng của ...

Desexing and Rabies Vaccination day for Dogs & Cats in Luang Prabang: 122 animals were saved
14.11.2019

ADI Life

Desexing and Rabies Vaccination day for Dogs & Cats in Luang Prabang: 122 animals were saved

Desexing and Rabies Vaccination day for Dogs & Cats in luang prabang: 122 animals were saved The first-ever de-sexing and rabies vaccination day in Luang Prabang! Provided by our international veterinarians and many volunteers. Within 2 months of preparing, we ...