Diseases | Animal Doctors International | Quality Vet Care - Your Trusted Vet Hospital‎ (Vietnam & Laos)
loading
close menu

Blog

21.10.2019

, General

Phải Làm Gì Khi Thú Cưng Gặp Tình Huống Nguy Cấp

Để sẵn sàng đưa ra các quyết định quan trọng trong các tình huống nguy cấp của thú cưng, hãy tham khảo bài viết chi tiết dưới đây. Trong trường hợp thú cưng bị đe dọa sức khỏe cũng như ...

29.07.2019

Diseases

5 Unhealthy Myths about Pets’ Mouths

You see your dog or cat’s teeth every day, but how much do you really know about them?