Khám phá các chi nhánh của ADI

With locations close to you, caring for your pet has never been easier.

nước Thái Lan

Băng Cốc
ADI Clinic – Lasalle’s Avenue
ADI Clinic – Lasalle’s Avenue
Băng Cốc
ADI Hospital – Bang Na
ADI Hospital – Bang Na
Băng Cốc

Mở cửa 7 ngày trong tuần: 09:00 – 21:00

Ngày Lễ: Mở cửa

02 399 1299
adi.bangna@animaldoctors.co.th
ADI Hospital – Westville
ADI Hospital – Westville
Băng Cốc

Mở cửa 7 ngày trong tuần: 10:00 – 22:00

Ngày Lễ: Mở cửa

02 399 1299
adi.wv@animaldoctors.co.th

nước Thái Lan

Băng Cốc
ADI Clinic – Lasalle’s Avenue
ADI Clinic – Lasalle’s Avenue
Băng Cốc
ADI Hospital – Bang Na
ADI Hospital – Bang Na
Băng Cốc

Mở cửa 7 ngày trong tuần: 09:00 – 21:00

Ngày Lễ: Mở cửa

02 399 1299
adi.bangna@animaldoctors.co.th
ADI Hospital – Westville
ADI Hospital – Westville
Băng Cốc

Mở cửa 7 ngày trong tuần: 10:00 – 22:00

Ngày Lễ: Mở cửa

02 399 1299
adi.wv@animaldoctors.co.th