Blog

Your pet deserves nothing less than the best in veterinary care.
And that’s what you’ll find when you trust your pet’s health to us.

Thú cưng của tôi vẫn có thể được vận chuyển nếu nó có nhu cầu đặc biệt và/hoặc nhạy cảm?

Chắc chắn rồi! Tuy nhiên, những cân nhắc đặc biệt có thể cần thiết đối với vật nuôi có nhu cầu cụ thể. Hãy trò chuyện với đội ngũ của chúng tôi về cách tốt nhất để hỗ trợ thú cưng của bạn trong suốt chuyến đi và luôn thông báo bất kỳ yêu cầu đặc biệt nào với hãng hàng không hoặc công ty di dời.