Blog

Your pet deserves nothing less than the best in veterinary care.
And that’s what you’ll find when you trust your pet’s health to us.

Tôi có phải thuê ai đó để giúp đỡ hay tôi có thể tự làm việc này?

Chắc chắn bạn có thể tự sắp xếp việc di chuyển cho thú cưng của mình, nhưng làm việc với dịch vụ di dời thú cưng chuyên nghiệp của chúng tôi có thể hợp lý hóa quy trình, đặc biệt là đối với vận chuyển quốc tế. Các chuyên gia của chúng tôi am hiểu về các quy định và yêu cầu cụ thể, có khả năng tiếp cận một số mức giá tốt nhất và có mạng lưới đối tác rộng lớn, điều này có thể đặc biệt hữu ích nếu hành trình của bạn phức tạp.