Blog

Your pet deserves nothing less than the best in veterinary care.
And that’s what you’ll find when you trust your pet’s health to us.

Câu Chuyện

Screenshot 2024 02 06 at 08.33.35

Bệnh Cushing Ở Vật Nuôi, Căn Bệnh Không Thể Chủ Quan!

Gấu là người bạn pomeranian 5 tuổi rất dễ thương ở ADI. Gần đây các bác sĩ của chúng mình thấy Gấu có triệu chứng lạ. Sau khi tiến hành xét nghiệm ACTH-stimulation thì quả nhiên Gấu đã mắc bệnh Cushing! Điều quan trọng nhất trong việc điều trị bệnh này là phải theo sát…

Câu Chuyện

Screenshot 2024 02 06 at 08.33.35

Bệnh Cushing Ở Vật Nuôi, Căn Bệnh Không Thể Chủ Quan!

Gấu là người bạn pomeranian 5 tuổi rất dễ thương ở ADI. Gần đây các bác sĩ của chúng mình thấy Gấu có triệu chứng lạ. Sau khi tiến hành xét nghiệm ACTH-stimulation thì quả nhiên Gấu đã mắc bệnh Cushing! Điều quan trọng nhất trong việc điều trị bệnh này là phải theo sát…