Khám phá các chi nhánh của ADI

With locations close to you, caring for your pet has never been easier.

Việt Nam

Thành Phố Hồ Chí Minh
ADI Hospital – Thảo Điền (Quận 2)
ADI Hospital – Thảo Điền (Quận 2)
Thành Phố Hồ Chí Minh

Mở cửa 7 ngày trong tuần: 09:00 – 19:00
Ngày Lễ: 09:00 – 12:00
Cấp Cứu 24/7

1900 633 093
adi.d2@animaldoctors.vn
ADI Hospital – Phú Mỹ Hưng (Quận 7)
ADI Hospital – Phú Mỹ Hưng (Quận 7)
Thành Phố Hồ Chí Minh

Mở cửa 7 ngày trong tuần: 09:00 – 19:00
Ngày Lễ: 09:00 – 12:00
Cấp Cứu 24/7

1900 633 093
adi.d7@animaldoctors.vn
ADI Clinic – Nguyễn Hữu Cảnh
ADI Clinic – Nguyễn Hữu Cảnh
Thành Phố Hồ Chí Minh

Mở cửa 7 ngày trong tuần: 10:00 – 19:00
Ngày Lễ: Nghỉ lễ

1900 633 093
adi.nhc@animaldoctors.vn
ADI Clinic – One Verandah
ADI Clinic – One Verandah
Thành Phố Hồ Chí Minh

Mở cửa 7 ngày trong tuần: 10:00 – 20:00
Ngày Lễ: Nghỉ lễ

1900 633 093
adi.ov@animaldoctors.vn
Hà Nội
ADI Hospital – Tây Hồ
ADI Hospital – Tây Hồ
Hà Nội

Mở cửa 7 ngày trong tuần: 09:00 – 19:00
Ngày Lễ: 09:00 – 12:00
Cấp Cứu 24/7

1900 633 093
adi.tayho@animaldoctors.vn

Việt Nam

Thành Phố Hồ Chí Minh
ADI Hospital – Thảo Điền (Quận 2)
ADI Hospital – Thảo Điền (Quận 2)
Thành Phố Hồ Chí Minh

Mở cửa 7 ngày trong tuần: 09:00 – 19:00
Ngày Lễ: 09:00 – 12:00
Cấp Cứu 24/7

1900 633 093
adi.d2@animaldoctors.vn
ADI Hospital – Phú Mỹ Hưng (Quận 7)
ADI Hospital – Phú Mỹ Hưng (Quận 7)
Thành Phố Hồ Chí Minh

Mở cửa 7 ngày trong tuần: 09:00 – 19:00
Ngày Lễ: 09:00 – 12:00
Cấp Cứu 24/7

1900 633 093
adi.d7@animaldoctors.vn
ADI Clinic – Nguyễn Hữu Cảnh
ADI Clinic – Nguyễn Hữu Cảnh
Thành Phố Hồ Chí Minh

Mở cửa 7 ngày trong tuần: 10:00 – 19:00
Ngày Lễ: Nghỉ lễ

1900 633 093
adi.nhc@animaldoctors.vn
ADI Clinic – One Verandah
ADI Clinic – One Verandah
Thành Phố Hồ Chí Minh

Mở cửa 7 ngày trong tuần: 10:00 – 20:00
Ngày Lễ: Nghỉ lễ

1900 633 093
adi.ov@animaldoctors.vn
Hà Nội
ADI Hospital – Tây Hồ
ADI Hospital – Tây Hồ
Hà Nội

Mở cửa 7 ngày trong tuần: 09:00 – 19:00
Ngày Lễ: 09:00 – 12:00
Cấp Cứu 24/7

1900 633 093
adi.tayho@animaldoctors.vn