Outreach

Kết nối với nhau bằng niềm đam mê, chúng tôi nâng cao cuộc sống, thúc đẩy sự thay đổi tích cực của động vật trong cộng đồng của chúng tôi.

Chăm sóc những động vật
không được lắng nghe

Có nhiều loài động vật trên thế giới này không có tiếng nói. Với sự giúp đỡ của bạn, chúng tôi có thể tạo ra một thế giới tốt đẹp hơn cho các loài động vật.

Đó là lý do tại sao chúng tôi đầu tư nhiều vào hoạt động vận động để giúp đỡ những động vật bị ngược đãi và bỏ rơi. Chúng tôi hợp tác với các nhóm bảo tồn và tổ chức phi chính phủ để mang lại các phương pháp điều trị cứu sống những loài vật cần nó nhất, cho dù đó là động vật hoang dã đang bị đe dọa hay những thú cưng lang thang trên đường phố và không có ai để nương tựa.

Mỗi khi bạn đến phòng khám động vật của chúng tôi là bạn đã ủng hộ những nỗ lực của chúng tôi để giúp đỡ những động vật kém may mắn hơn thú cưng của bạn. Khi thú cưng của bạn nhận được dịch vụ chăm sóc thú y chất lượng từ các chuyên gia yêu thương chúng, thì động vật hoang dã cũng cần đến chúng.

Chỉ cần một người, một hành động nhỏ cũng đủ để thay đổi thế giới. 

Khi bạn đến với chúng tôi, bạn không chỉ đang chăm sóc thú cưng của mình mà bạn còn đang góp phần giúp đỡ nhiều loài vật khác trên thế giới. Bạn đang tạo nên sự khác biệt. Và bạn đang tạo nên ảnh hưởng rất tích cực.

Bác sĩ Will – Founder & CEO, Animal Doctors International