Event & webinar

Your pet deserves nothing less than the best in veterinary care.
And that’s what you’ll find when you trust your pet’s health to us.

icon stamp

Sự kiện đã diễn ra

Open House – Tư Vấn Sức Khỏe Miễn Phí Cho Thú Cưng
Wednesday, Jan 31, 2024
9:00 am - 7:00 pm
826 Nguyễn Văn Linh, phường Tân Phong, Quận 7, HCMC
Các ba mẹ có thắc mắc về sức khỏe hoặc hành vi của các bé nhà mình không?
Hãy tới Open House Day tại Animal Doctors International Quận 7 để được tư vấn sức khỏe miễn phí từ đội ngũ bác sĩ thú y quốc tế của ADI!
Trò chuyện cùng chuyên gia – Giới thiệu về Châm Cứu và Thảo Dược Trung Hoa
Thursday, Jul 13, 2023
7:00 pm - 9:00 pm
224 - 226 Nguyen Van Huong, Thao Dien, Thu Duc city, HCMC

Upcoming events

Open House – Tư Vấn Sức Khỏe Miễn Phí Cho Thú Cưng
Wednesday, Jan 31, 2024
9:00 am - 7:00 pm
826 Nguyễn Văn Linh, phường Tân Phong, Quận 7, HCMC
Các ba mẹ có thắc mắc về sức khỏe hoặc hành vi của các bé nhà mình không?
Hãy tới Open House Day tại Animal Doctors International Quận 7 để được tư vấn sức khỏe miễn phí từ đội ngũ bác sĩ thú y quốc tế của ADI!
Trò chuyện cùng chuyên gia – Giới thiệu về Châm Cứu và Thảo Dược Trung Hoa
Thursday, Jul 13, 2023
7:00 pm - 9:00 pm
224 - 226 Nguyen Van Huong, Thao Dien, Thu Duc city, HCMC

Past events

Open House – Tư Vấn Sức Khỏe Miễn Phí Cho Thú Cưng
Wednesday, Jan 31, 2024
9:00 am - 7:00 pm
826 Nguyễn Văn Linh, phường Tân Phong, Quận 7, HCMC
Các ba mẹ có thắc mắc về sức khỏe hoặc hành vi của các bé nhà mình không?
Hãy tới Open House Day tại Animal Doctors International Quận 7 để được tư vấn sức khỏe miễn phí từ đội ngũ bác sĩ thú y quốc tế của ADI!
Trò chuyện cùng chuyên gia – Giới thiệu về Châm Cứu và Thảo Dược Trung Hoa
Thursday, Jul 13, 2023
7:00 pm - 9:00 pm
224 - 226 Nguyen Van Huong, Thao Dien, Thu Duc city, HCMC