Blog

Your pet deserves nothing less than the best in veterinary care.
And that’s what you’ll find when you trust your pet’s health to us.

Có phải trả thêm phí cho các lần cấp cứu hoặc chăm sóc sau giờ làm việc không?

Sức khỏe của thú cưng của bạn không tuân theo giờ làm việc và chúng tôi làm việc chăm chỉ để đảm bảo rằng chúng tôi luôn ở bên bạn và thú cưng của bạn – bất cứ khi nào bạn cần chúng tôi. Thật không may, do cần có nhiều nguồn lực hơn để cung cấp dịch vụ chăm sóc tốt nhất cho thú cưng của bạn ngoài giờ làm việc thông thường của chúng tôi, chúng tôi có thể tính thêm phí cho các lần thăm khám khẩn cấp hoặc chăm sóc sau giờ làm việc. Chúng tôi luôn cố gắng giữ cho các chi phí này ở mức hợp lý nhất có thể và chúng tôi sẽ thông báo trước cho bạn nếu những chi phí này áp dụng cho trường hợp thú cưng của bạn.