Blog

Your pet deserves nothing less than the best in veterinary care.
And that’s what you’ll find when you trust your pet’s health to us.

Có bất kỳ lựa chọn điều trị thay thế hoặc hiệu quả hơn về chi phí nào dành cho tình trạng của thú cưng của tôi không?

Khi xác định phương pháp điều trị tốt nhất, các bác sĩ thú y của chúng tôi sẽ luôn thảo luận với bạn về những thủ tục cần thiết cho sức khỏe của thú cưng của bạn và cam kết cung cấp cho chúng sự chăm sóc tốt nhất. Mặc dù chúng tôi luôn ưu tiên ưu tiên cho sức khỏe thú cưng của bạn và sẽ không bao giờ cắt giảm chi phí chăm sóc lâm sàng, nhưng nếu có những dịch vụ không cần thiết, bác sĩ thú y của chúng tôi sẽ cho bạn biết và bạn có muốn tiếp tục hay không là quyết định của bạn.