Blog

Your pet deserves nothing less than the best in veterinary care.
And that’s what you’ll find when you trust your pet’s health to us.

Có bất kỳ hạn chế nào về việc vận chuyển với một số giống vật nuôi nhất định không?

Một số hãng hàng không có những hạn chế đối với các giống chó cụ thể, đặc biệt là đối với các giống chó đầu ngắn (mũi ngắn), do khả năng khó thở ở độ cao . Luôn kiểm tra với hãng hàng không và quốc gia điểm đến của bạn để biết các quy định cụ thể về giống chó. May mắn thay, đội ngũ của chúng tôi đã được IPATA phê duyệt cho các giống chó đầu ngắn – hãy liên hệ với đội vận chuyển của chúng tôi để tìm hiểu thêm!