Blog

Your pet deserves nothing less than the best in veterinary care.
And that’s what you’ll find when you trust your pet’s health to us.

Tôi có thể nhờ ai đó đưa thú cưng của mình tới ADI không? Họ có thể trả tiền sau khi đón thú cưng của tôi không?

Để tránh nhầm lẫn và hiểu sai thông tin, chúng tôi yêu cầu chủ sở hữu nói chuyện trực tiếp với chuyên viên của chúng tôi về nhu cầu của thú cưng của bạn. Groomer của chúng tôi có thể cung cấp báo giá chính xác, cho phép bạn hoàn tất thanh toán ngay lập tức.

Nếu bạn không thể đưa thú cưng của mình đến, chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp số điện thoại và ID của người sẽ mang thú cưng của bạn đến cho chuyên viên của chúng tôi.