Blog

Your pet deserves nothing less than the best in veterinary care.
And that’s what you’ll find when you trust your pet’s health to us.

Thú cưng có thể bay cùng khoang với tôi không?

Có! Tuy nhiên, cabin thường ồn ào và hỗn loạn, điều này khiến thú cưng của bạn căng thẳng hơn nhiều so với việc bay trong khoang yên tĩnh và có quy định. Ngoài ra, tùy chọn này chỉ khả thi đối với những động vật rất nhỏ do chúng phải di chuyển trong thùng được hãng hàng không chấp thuận đặt bên dưới ghế máy bay. Mặc dù vậy, một số đường bay vẫn có những hạn chế bất kể kích thước của thú cưng của bạn và nhiều hãng hàng không quốc tế hoàn toàn không cho phép tùy chọn này.