Blog

Your pet deserves nothing less than the best in veterinary care.
And that’s what you’ll find when you trust your pet’s health to us.

Tôi có cần lên lịch hẹn trước khi phẫu thuật không?

Có, cần phải có cuộc hẹn trước bất kỳ ca phẫu thuật nào. Điều này cho phép chúng tôi hiểu rõ hơn về sức khỏe của thú cưng của bạn và chuẩn bị đầy đủ cho chúng để thực hiện một quy trình an toàn và thành công.