Blog

Your pet deserves nothing less than the best in veterinary care.
And that’s what you’ll find when you trust your pet’s health to us.

Bạn có nhận grooming tại nhà không?

Chúng tôi không cung cấp dịch vụ chải chuốt tại nhà. Chúng tôi đã phát hiện ra rằng không thể đạt được kết quả tương tự nếu không có thiết bị chải chuốt và thiết bị tắm chuyên dụng của chúng tôi. Hầu hết thú cưng cũng tỏ ra thích thú với buổi chải chuốt của chúng. Đó là một cơ hội tuyệt vời để chúng trải nghiệm “một ngày spa”.