Blog

Your pet deserves nothing less than the best in veterinary care.
And that’s what you’ll find when you trust your pet’s health to us.

ADI có chương trình giảm giá hoặc khuyến mãi nào không?

Chúng tôi hiểu rằng việc chăm sóc thú cưng của bạn là một khoản đầu tư tài chính đáng kể và chúng tôi thỉnh thoảng chạy các chương trình khuyến mãi để hỗ trợ những người chủ thú cưng yêu quý của mình. Chúng tôi cũng cung cấp các gói giảm giá và các kế hoạch chăm sóc sức khỏe định kỳ nhằm nỗ lực giúp việc chăm sóc phòng ngừa trở nên dễ tiếp cận hơn và giá cả phải chăng cho mọi chủ sở hữu vật nuôi. Tốt nhất bạn nên liên hệ với chúng tôi hoặc kiểm tra phương tiện truyền thông xã hội của chúng tôi để được thông báo về bất kỳ ưu đãi nào đang diễn ra.