Blog

Your pet deserves nothing less than the best in veterinary care.
And that’s what you’ll find when you trust your pet’s health to us.

ADI có thực hiện các ca phẫu thuật khẩn cấp không?

Chắc chắn rồi, chúng tôi được trang bị đầy đủ để xử lý các ca phẫu thuật khẩn cấp. ADI chúng tôi cam kết cung cấp dịch vụ chăm sóc ngay lập tức, chất lượng cao khi thú cưng của bạn cần nhất.