Blog

Your pet deserves nothing less than the best in veterinary care.
And that’s what you’ll find when you trust your pet’s health to us.

Bảng giá có bao gồm tất cả các dịch vụ của ADI không?

Không! Là một bệnh viện động vật đa dạng, phạm vi dịch vụ của chúng tôi rất phong phú và mặc dù trang web của chúng tôi hiển thị bảng giá cho các phương pháp điều trị phổ biến nhất, nhóm thú y của chúng tôi sẽ sẵn lòng cung cấp cho bạn chi phí của bất kỳ dịch vụ bổ sung nào không được liệt kê khi bạn đến bệnh viện của chúng tôi và theo dõi tư vấn và kiểm tra thú cưng của bạn. Chúng tôi nỗ lực làm việc để đảm bảo tính minh bạch và rõ ràng khi bạn đến phòng khám của chúng tôi và cung cấp ước tính bằng văn bản tại thời điểm điều trị.