Blog

Your pet deserves nothing less than the best in veterinary care.
And that’s what you’ll find when you trust your pet’s health to us.

Tôi cần phải chuẩn bị gì cho cuộc phẫu thuật của thú cưng?

Đừng lo lắng, chúng tôi sẽ hướng dẫn chi tiết cho bạn trước ngày phẫu thuật. Điều này bao gồm việc giữ lại thức ăn và nước uống trong một khoảng thời gian nhất định và giảm hoạt động thể chất vì chúng sẽ cần một dạ dày trống để được sử dụng thuốc an thần.