Blog

Your pet deserves nothing less than the best in veterinary care.
And that’s what you’ll find when you trust your pet’s health to us.

Làm sao tôi có thể tin rằng ADI sẽ không độn thêm dịch vụ?

Đội ngũ y tế của chúng tôi thực sự yêu động vật và các quyết định của họ luôn được thúc đẩy bởi những gì tốt nhất cho sức khỏe của thú cưng của bạn. Chúng tôi đảm bảo các bác sĩ thú y của mình và các thành viên trong nhóm của chúng tôi phù hợp với các giá trị của chúng tôi cũng như sức khỏe của thú cưng của bạn trên mọi nẻo đường. Không giống như các bệnh viện khác, đội ngũ y tế của chúng tôi không nhận hoa hồng – chúng tôi tin tưởng họ sẽ làm hết sức mình cho thú cưng của bạn, giống như bạn vậy.