Blog

Your pet deserves nothing less than the best in veterinary care.
And that’s what you’ll find when you trust your pet’s health to us.

Làm thế nào để tôi biết tôi sẽ bị tính phí bao nhiêu?

Chúng tôi tin vào sự minh bạch về chi phí. Đó là lý do tại sao chúng tôi công bố trực tuyến bảng giá của mình, cùng với ước tính chi phí cho một loạt các thủ tục. Chúng tôi luôn sẵn lòng thảo luận về bất kỳ khoản phí nào một cách cởi mở và minh bạch để không bao giờ có bất kỳ khoản phí nào không giải thích được. Cam kết rõ ràng này có nghĩa là chúng tôi không thể cung cấp báo giá cho các dịch vụ không được liệt kê trên trang web của chúng tôi trước khi gặp bạn và kiểm tra thú cưng của bạn để mọi thông tin đều chính xác và rõ ràng.