Blog

Your pet deserves nothing less than the best in veterinary care.
And that’s what you’ll find when you trust your pet’s health to us.

Làm thế nào để tôi biết liệu có cần loại bỏ khối u hay không?

Chúng tôi đánh giá một số yếu tố, chẳng hạn như kích thước, tốc độ tăng trưởng, vị trí và bất kỳ triệu chứng đi kèm nào. Nếu một khối gây khó chịu, phát triển nhanh hoặc nghi ngờ là ác tính, thì loại bỏ có thể là lựa chọn tốt nhất. Hãy nhớ rằng, mỗi thú cưng là duy nhất và chúng tôi sẽ thảo luận về hướng đi nào là tốt nhất với bạn.